2 PhDs from JSI
22/02/2022
Did you know about the work  that Institut "Jožef Stefan" is performing under GREENER project? JSI has 2 PhDs related to the activities of GREENER.
1. Development of methods for electrostatic immobilization and coupling different microbial cells = Razvoj metod za elektrostatsko imobilizacijo in povezovanje različnih mikrobnih celic : doctoral dissertation. Ljubljana: [I. Rybkin], 2021. XV, 171, ilustr.
2. Selection and characterization of bacteria for their use in biological white water treatment of the wood-free paper mills = Izbor in karakterizacija bakterij za uporabo v biološkem čiščenju tehnoloških vod tovarn brezlesnega papirja : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Erzin], 2022. 90 str., ilustr.
Check out JSI's website: https://lnkd.in/d7nH2CcV